Om Trollstugan

Trollstugans föräldrakooperativ ligger i centrala Sandviken och har funnits i drygt 25 år. Vi har två avdelningar, Lilltrollen för de mindre barnen och Stortrollen för de större. Det är ett nära samarbete mellan avdelningarna där alla känner varandra.

Vår personal är engagerad, kunnig, och ger barnen en intressant och stimulerande tid på förskolan. Det finns gott om tid till pedagogiskt arbete med barnen. Vi strävar efter att servera en hälsosam mat och därmed bidra till att utveckla sunda matvanor hos barnen. Vi har eget kök där vi lagar vår egen mat. Som allt annat inkluderas maten i det pedagogiska arbetet.

Förskolan bedrivs som ett föräldrakooperativ vilket innebär att föräldrarna är delaktiga i verksamheten. Det pedagogiska arbetet drivs dock av anställd personal. Gemenskapen stärks ytterligare av aktiviteter som till exempel utflykter och fester.