Välkommen till Trollstugan

Trollstugans föräldrakooperativa förskola präglas av värme, gemenskap och ett personligt bemötande. Alla är viktiga för verksamheten – barnen, personalen och föräldrarna som tar del i vardagen och bidrar till helheten

Förskolan ligger centralt i Sandviken. Det är en liten verksamhet med två avdelningar och i dagsläget cirka 28 barn. Alla barn i gruppen ses och välkomnas för den de är. Det pedagogiska arbetet löper som en röd tråd genom verksamheten. Vi arbetar för att hjälpa varje barn att utvecklas utifrån sitt behov och personlighet.

Eftersom Trollstugan är ett föräldrakooperativ ges unika möjligheter för alla föräldrar att vara delaktiga och påverka sitt barns vardag.